ZWROT I WYMIANA TOWARU


  • LTD "BABY SHOP" prawie zawsze przyjmuje do zwrotu lub wymiany dowolny produkt zakupiony od "BABY SHOP" bez podania przyczyny i zwraca klientowi kwotę zakupu w całości.
  • Klient negocjuje z LTD "BABY SHOP" sposób zwrotu lub wymiany towaru drogą mailową, za pomocą specjalnego formularza lub telefonicznie indywidualnie, w każdym konkretnym przypadku.
  • W przypadku chęci zwrotu lub wymiany towaru z powodu pomyłki lub winy LTD "BABY SHOP", kwota zakupu zostanie zwrócona w całości w ciągu 7 dni od momentu zwrotu towaru do magazynu LTD "BABY SHOP".
  • Jeżeli zwrot lub wymiana towaru następuje z winy lub pomyłki klienta (lub klient nie chce wyjaśnić przyczyny), wówczas koszt przesyłki zwrotnej pokrywa klient lub klient dokonuje zwrotu towaru we własnym zakresie .
  • Średni czas rozstrzygnięcia sporu to 1 dzień roboczy. Średni czas wymiany towaru to 1-2 dni robocze.
  • LTD "BABY SHOP" zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru do zwrotu lub wymiany, jeśli opakowanie towaru zostało otwarte lub uszkodzone przez samego kupującego, a zwrot nastąpił z winy kupującego lub bez wyjaśnienia.
  • LTD "BABY SHOP" jest gotowa rozważyć każdą propozycję klienta w celu rozwiązania kontrowersyjnych kwestii.
  • Zgłoszenie zwrotu lub wymiany towaru przyjmowane jest pocztą elektroniczną w dowolnej formie w języku angielskim, polskim lub łotewskim. Ponadto wszelkie informacje lub umowy można uzyskać telefonicznie w języku angielskim lub łotewskim.
  • Prośbę o zwrot lub wymianę towaru możesz złożyć w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.

  Kupujący może skorzystać z prawa zwrotu lub wymiany pod warunkiem spełnienia wszystkich poniższych warunków:

  – rzecz nie jest uszkodzona lub jej wygląd jest zasadniczo niezmieniony;

  – rzecz nie została otwarta i zachowała swoje właściwości konsumpcyjne;

  – towar jest zwracany ze wszystkimi etykietami wewnętrznymi i zewnętrznymi, foliami ochronnymi itp., które znajdowały się na rzeczy w momencie zakupu w stanie nienaruszonym, tj. mi. nie cięte, usuwane itp.


  Prawo do zwrotu wadliwych produktów

  W przypadku uznania przez Kupującego, że otrzymany towar jest złej jakości, ma prawo zgłosić Sprzedającemu żądanie w ciągu 14 dni od daty dostawy. W takim przypadku Kupujący skontaktuje się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie korzystając z danych zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego „Kontakt” i poda swoje dane takie jak imię, nazwisko, powód zwrotu. towar, numer zamówienia lub numer faktury potwierdzającej zapłatę za towar, dane kontaktowe (numer telefonu lub adres e-mail) oraz dane bankowe (numer konta, nazwa i kod banku) w przypadku zapłaty przez Kupującego kwoty (lub jej części) podlega zwrotowi na rachunek bankowy Kupującego. Kupujący może żądać od Sprzedającego:

  – wymienić towar złej jakości na towar dobrej jakości; lub

  – obniżyć cenę towaru; lub

  – zwróć wpłaconą kwotę.

  Za rzecz uważa się rzecz dobrej jakości, jeżeli (i) rzecz odpowiada opisowi i właściwościom podanym w Sklepie internetowym; (ii) rzecz nadaje się do normalnego użytkowania w taki sam sposób, jak inne towary tego samego rodzaju; oraz (iii) jakość i właściwości przedmiotu są takie, jakich można oczekiwać od innych towarów tego samego rodzaju.

  Kupujący może zgłosić Sprzedającemu żądanie i zwrócić towar za pośrednictwem firmy kurierskiej w ciągu 14 dni od dnia odbioru towaru. Sprzedający dokładnie sprawdzi zwrócony przedmiot i poinformuje Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej, w rozsądnym terminie, czy spełni którekolwiek z powyższych żądań Kupującego. Zwrot pieniędzy lub wymiana towaru nastąpi w ciągu 7 dni od dnia wysłania e-maila potwierdzającego zwrot/wymianę.

  W przypadku żądania zwrotu pieniędzy przez Kupującego, a żądanie to jest uzasadnione, pełna kwota zapłacona przez Kupującego zostanie zwrócona wraz z kosztami dostawy i przesyłki zwrotnej. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, jaki został wybrany przez Kupującego przy zakupie towaru.

  Metody zwrotu

  Kupujący może zwrócić towar wysyłając go za pośrednictwem dowolnej firmy kurierskiej, podając kod śledzenia.

  Kupujący zobowiązany jest do zapłaty i odbioru zakupionego towaru zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie. Jeżeli Kupujący bez ważnej przyczyny odmówi przyjęcia towaru przy odbiorze, na żądanie Sprzedającego Kupujący pokryje koszty zwrotu towaru. Kupujący pokryje koszty żądane przez kuriera również w przypadku, gdy Kupujący nie odbierze towaru w uzgodnionym z kurierem terminie.

  Kupujący zobowiązuje się do zabezpieczenia przydzielonych mu danych logowania do Konta i nie ujawniania ich osobom trzecim. Kupujący jest odpowiedzialny za zachowanie tych danych i ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania (przesyłanie danych, złożone zamówienia, komentarze konsumentów itp.) podejmowane w Sklepie internetowym po zalogowaniu się do Konta oraz skutki tych działań. W przypadku utraty danych do logowania, Kupujący niezwłocznie powiadomi Sprzedawcę telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, korzystając z danych podanych w sekcji serwisu „Kontakt”.

  Kupujący jest odpowiedzialny za zapewnienie, że dane Kupującego podane w Sklepie internetowym są dokładne, poprawne i kompletne. W przypadku zmiany tych danych Kupujący zaktualizuje je w sekcji Moje Konto lub poinformuje Sprzedawcę o zmianie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na dane podane w sekcji serwisu „Kontakt”. Sprzedający w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego i/lub osoby trzecie z powodu niepodania przez Kupującego aktualnych i/lub kompletnych danych osobowych lub aktualizacji/uzupełnienia danych w przypadku ich zmiany. Jeżeli Kupujący w celu korzystania ze Sklepu Internetowego podał dane osobowe osób trzecich, Kupujący ponosi odpowiedzialność za zgodność z prawem podania i wykorzystania tych danych.

  W przypadku zaistnienia jakichkolwiek kwestii dotyczących towarów zakupionych w Sklepie internetowym, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, korzystając z danych podanych w sekcji Sklepu Internetowego „Kontakt”. Ponadto Kupujący może złożyć wniosek/reklamację do Państwowej Służby Ochrony Praw Konsumentów..